دامنه های سفید در پنجمین جشنواره فیلم سبز

فیلم سینمایی  دامنه های سفید به کارگردانی ابراهیم معیری  به بخش  مسابقه فیلم های داستانی  پنجمین جشنواره فیلم سبز راه یافت

ساعات و نوبت نمایش فیلم به شرح زیر می باشد

نمایش فیلم در بوشهر

یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵  ساعت ۲۱:۰۰ سینما کانون

نمایش فیلم در تهران

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵  ساعت ۹:۳۰ تهران سینما فلسطین

چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۱۵ سینما فلسطین