دامنه های سفید در جشنواره فیلم کودکان کانادا

جشنواره بین المللی فیلم های کودکان کانادا در بخش ویژه ای سینمای ایران را مرور می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این رویداد که برای نخستین بار جشنواره فیلم کودک را به شکلی سازمان یافته در مجموعه فعالیت های خود قرار داده است با همکاری بنیاد سینمایی فارابی، مجموعه ای از فیلم های کودک سینمای ایران را در بخشی ویژه به نمایش می گذارد.DSC_0231

در جشنواره فیلم کودک کانادا یازده فیلم «پدر آن دیگری» یدالله صمدی، «آوا» سیامک کاشف آذر، «قول» محمدعلی طالبی، «فرمول ۱۳» ناصر رفائی، «فصل بلوغ» رهبر قنبری، «عملیات مهدکودک» فرزاد اژدری، «فرزند خوانده» وحید نیکخواه آزاد، «مروارید» سیروس حسن پور، «دامنه های سفید» محمدابراهیم معیری، «گورداله و عمه غوله» نادره ترکمانی، «گنجشکک اشی مشی» وحید نیکخواه آزاد، مسعود کرامتی، غلامرضا رمضانی روی پرده می رود.

برگزاری بخش ویژه سینمای ایران در جشنواره کودکان کانادا برای روزهای ۴ و ۵ مهر ماه سال جاری در شهر تورنتو برنامه ریزی شده است.